Fartyg

Fartyg byggda inom området.
För dessa fartyg är målet att kunna beskriva på vilken ort och om möjligt vilket varv som fartyget byggdes på samt fartygets kompletta historia ända fram till att det skrotats eller på något annat sätt upphörde att existera.

Fartyg som har ägts av rederi, eller haft någon ort i området som hemmahamn.
Här avses att kunna beskriva fartygets korrekta tider i området baserat på officiella handlingar. Övriga ägaruppgifter enligt nedanstående kategori.

Fartyg som någon sjöman, inskriven vid Oskarshamns Sjömanshus, varit mönstrad på.
För denna kategori är målet att enbart ha uppgifter på fartygets hemmahamn och ägare baserat på Sveriges skeppslista och om möjligt ett slutligt öde för fartyget.

Gå till fartygslistan