Henriette, HFSN, 2248

Basfakta:
 • Svensk signal: HFSN
 • Svenskt reg. nr: 2248
 • Längd: 27,95 meter
 • Bredd: 6,55 meter
 • Djupgående: 3,31 meter
 • Dräktighet:
  • 1871: 46,5 nyläster eller 143,34 registerton
  • 1876: 143,19 ton
  • 1881: 146,87 registerton
  • 1895: 138,86 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1871
Fartyget byggs av skeppsbyggmästaren Per Johan PetterssonN G Wijkströms varv i Oskarshamn för Wijkströms egen räkning. Hemmahamn Oskarshamn.
Första fribrev daterat 1871-03-29.

1888-04-24
Vid N G Wijkströms konkurs säljs fartyget av konkursboets gode män för 5000 kronor till ett partrederi med 6 deltagare i Oskarshamn med handlaren Sven Erik Petersson, Oskarshamn som huvudredare. Oskarshamn fortfarande hemort.

1891-04-03
Efter vissa förändringar av delarna i partrederiet, nu 5 deltagare, utses inspektorn Johan Ludvig Trosell i Döderhult till ny huvudredare.

1895-01-08
Partrederiet förändras vad gäller antal deltagare, från 5 till 4 st, som nu tar över fartyget där sjökapten Johan Didrik Thode, Döderhult blir ny huvudredare.

1895-12-20
Under frisk vind med snöslask på resa mellan Charlestown och Trelleborg med en last av stenkol grundstötte fartyget på saltgrunden i närheten av Trelleborg och blev senare bedömd som vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 • Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 • Sveriges skeppslista
 • Boken “Sjöfolk och kustbor berättade för Kerstin Werner” utgiven av Oskarshamns Sjöfartsförening. (ISBN:91-630-0546-8)