Rederiregister

Rederiregistret avser bolag som är definierade i Fribrev och/eller Nationalitets- och registreringscertifikat som ägare till hela fartyget och varit verksamt inom Oskarshamns Sjömanshus område.
Är bolaget delägare i ett fartyg kategoriseras rederiet som ett partrederi och upptas inte i detta register. Ej heller enskilt ägande upptas i registret.

Sök- och sorterbar tabell.
Sökningen görs i samtliga kolumner och rader. Endast rader som innehåller sökordet visas.

RederinamnOrtÅr
AB A Petersson & CoOskarshamn1903-
AB Eric HagströmOskarshamn1907-?
AB N. G. Wijkström & SonOskarshamn1904-
AB Petré & CoOskarshamn1900-
Bogser- och Transport AB SpringOskarshamn1904-11
Bogserbolaget EllenOskarshamn1896-??
Gustaf L. Wijkström Trävaru ABOskarshamn1909-26
Oskarshamns Elektriska
Svetsnings AB
Oskarshamn1911-52
Oskarshamns RederibolagOskarshamn
Oskarshamns Ångfartygs ABOskarshamn
Rederi AB Castor/
Förlags AB Castor
Oskarshamn
Stockholm
1916-18
1918-25
Rederi AB MargaretaOskarshamn1916-52
Rederi AB MercuriusPåskallavik
Stockholm
1927-34
1934-?
Rederi AB MultumOskarshamn1918-25
Rederi AB NyhamnOskarshamn1916-21
Rederi AB OrionOskarshamn1898-1919
Rederi AB SirenaOskarshamn1916-20
Rederi AB TellusOskarshamn1934?-53
Rederi AB UltimusOskarshamn1916-20
Rederi AB ValldeOskarshamn1923-37
Rederibolaget GöteOskarshamn
Rederibolaget VidarOskarshamn
Trävaru AB Th. LinnellOskarshamn1909-
Trävarubolaget
Braatz & Co
Mönsterås1908-?
Ångfartygs AB ArielOskarshamn1902-19
Ångfartygs AB AtlasOskarshamn1885-88
Ångfartygs AB FamaOskarshamn1885-97
Ångfartygs AB FixOskarshamn1904-17
Ångfartygs AB MarsOskarshamn1900-04
Ångfartygs AB SmålandOskarshamn1898-1921
Ångfartygs AB VestaOskarshamn1884-1905