Ångfartygs AB Småland

Historik:

Bolaget tecknades 18/5 1898 med ett aktiekapital på minst 75000 kronor och som högst 225000 kronor fördelade på aktier á 250 kronor.
Till första ordförande och verkställande direktör valdes Christian Theodor Linnell. Styrelsens säte var Oskarshamn.

bolagets ändamål var att:.
“inköpa eller bygga lämpliga ångare för fraktfart på närmare eller aflägsna farvattem”

Bolaget gick i likvidation 14/6 1915 vilken avslutades 20/1 1921 då bolaget upplöstes.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1904-14BlankaÅngfartyg
1898-1915BlendaÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat