Varvsregister

Registret över varv gäller enbart för nybyggda fartyg och som definierats i hemsidans fartygsregister.
Det finns sannolikt fartyg som knyts till de olika varven som ej ännu analyserats vad gäller historik. Ändringar görs kontinuerligt allteftersom ny information kommer fram.
De benämningar som redovisas är det som Bilbrev, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat har angett. Anges “ej def. varv” i kolumnen för varvsnamn är det beroende på att dokumenten enbart anger byggort.

Sök- och sorterbar tabell.
Sökningen görs i samtliga kolumner och rader. Endast rader som innehåller sökordet visas.

VarvOrtVerksamhetsår
N G Wijkströms varvOskarshamn
Oskarshamns Mekaniska VerkstadOskarshamn
Figeholms skeppsvarvFigeholm
Ej def. varv i OskarshamnOskarshamn
Carl Thoréns varvOskarshamn1854-1909
Lilla Saltviks varvOskarshamn
AB Saltviks SlipOskarshamn
Saltviks VarvOskarshamn
Södra VarvetOskarshamn
Ej def. varv i FigeholmFigeholm
Ej def. varv i MönsteråsMönsterås
Ej def. varv i PåskallavikPåskallavik
Högskulla VarvFigeholm
G & F Johanssons varvOskarshamn
C J Sandells varvOskarshamn
Ej def. varv i DöderhultsvikDöderhultsvik
ej def. varvBjörnö, Mönsterås
Trävaru AB Efraim JennesFigeholm
Oskarshamns Nya SkeppsvarvOskarshamn1907-1913
AB Oskarshamns VarvOskarshamn
Wirbo säteriOskarshamn
C M Svenssons VarvOskarshamn
Norra VarvetOskarshamn
Motala VerkstadOskarshamn1884-1891
Stora Varvet (Hultenheims varv)Döderhultsvik
CarlsvarvOskarshamn
Werkholms SkeppsvarvMönsterås
Varv i LaxemarLaxemar, Misterhult
P. Hasselqvists varvsplatsDöderhultsvik
Bussviks varvBussvik, Misterhult
ej def. varvLångö, Kråkelund
Nynäs varvMönsterås
Påskallaviks skeppsvarvPåskallavik
Fredriksberg, DöderhultOskarshamn
Varv i Stora LaxemarStora Laxemar, Misterhult
ej def. varvSimpevarp, Misterhult
Lindnäs varvMisterhult
ej def. varvTokö, Mönsterås
ej def. varvSvartöhamn, Mönsterås
ej def. varvVållö, Mönsterås
Glaängs varvDöderhult
ej def. varvSiggehorva, Mönsterås
Handlaren Magnussons varvOskarshamn
Elfvehult skeppsvarvPåskallavik