Välkommen

Bedriver sjöfartsforskning inom Oskarshamns sjömanshus område, dvs med Oskarshamn som centralort och med gräns i norr vid Misterhult och med Mönsterås som den södra gränsen. Begränsningen beror på att orter norr om Misterhult ingick i Västerviks sjömanshus och orter söder om Mönsterås ingick i Kalmar Sjömanshus.

Alla uppgifter samlas i en relationsdatabas vilken uppdateras kontinuerligt allteftersom ny information tas fram. Databasen är huvudsakligen uppdelad på Personer, Fartyg, Rederier och Varv inom det angivna området. Databasen innehåller i dagsläget ca 23600 personer, ca 76400 mönstringar, och ca 3700 fartyg. För närvarande är Oskarshamn i prioritet. Databasen anses av oberoende som unik i Sverige eftersom den omfattar alla sjömän, inte enbart befäl.

Med Oskarshamn avses även tiden före staden Oskarshamns tillblivelse 1856, då som köpingen Döderhultsvik.

All information från databasen, vilken ej är nätbaserad, är kostnadsfri och information ur den kan erhållas efter förfrågan.

Forskningsuppdrag kan ombesörjas om det finns möjlighet till detta. Dessa är ej kostnadsfria utan varje uppdrag måste bära sina egna omkostnader, överenskommelse om inriktning och kostnad för varje uppdrag innan start.