Välkommen

Bedriver sjöfartsforskning inom Oskarshamns sjömanshus område, dvs med Oskarshamn som centralort och med Misterhult som gräns i norr och med Mönsterås som den södra gränsen. Begränsningen beror på att orter norr om Misterhult ingick i Västerviks sjömanshus och orter söder om Mönsterås ingick i Kalmar Sjömanshus.
Med Oskarshamn avses även tiden före stadsrättigheterna 1856, då som Döderhultsvik.

Alla uppgifter samlas i en intern relationsdatabas vilken uppdateras kontinuerligt då ny information kommer fram. Databasen innehåller i dagsläget ca 24000 personer, ca 76000 mönstringar, och ca 3800 fartyg. För närvarande är fartyg och fartygshistorik prioriterat.
Information är i huvudsak uppdelad i de fyra nedanstående kategorierna.

Fartyg
Personer
Rederier
Varv