Välkommen

Bedriver sjöfartsforskning inom Oskarshamns sjömanshus område, dvs med Oskarshamn som centralort och med Misterhult som gräns i norr och med Mönsterås som den södra gränsen. Begränsningen beror på att orter norr om Misterhult ingick i Västerviks sjömanshus och orter söder om Mönsterås ingick i Kalmar Sjömanshus.
Med Oskarshamn avses även tiden före stadsrättigheterna 1856, då som Döderhultsvik.

Alla uppgifter samlas i en intern relationsdatabas vilken uppdateras kontinuerligt då ny information kommer fram. Databasen innehåller i dagsläget ca 24000 personer, ca 79000 mönstringar, och ca 3900 fartyg. För närvarande är fartyg och fartygshistorik prioriterat.
Mönstringsuppgifter kan erhållas efter förfrågan då dessa inte redovisas här.
Databasens uppgifter ligger till grund för informationen på hemsidan vilken är uppdelad i de fyra nedanstående kategorierna.

Fartyg
Personer
Rederier
Varv