Ångfartygs AB Vesta

Historik:

Bolaget tecknades 31/10 1884 med ett aktiekapital på 166000 kronor fördelat på 332 aktier á 500 kronor
Till första ordförande och verkställande direktör valdes Per Deurell. Styrelsens säte var Oskarshamn.

Bolagets ändamål var att:

med ett eller flera ångfartyg besörja passagerare- och fraktgodstrafik, företrädesvis mellan Göteborg och Norrland, med anlöpande af hamnar på Sveriges östra kust

Ny bolagsordning 1897-07-05 med Per Petré som firmatecknare efter det att Per Deurell avlidit 1896.
Aktiekapitalet uppgår till 165000 kronor som kan utgöra ett lägsta belopp och högst 375000 kronor fördelat på aktier á 500 kronor.

Rederiet beslutade 2/6 1900 att företaget skulle upplösas och till likvidator utsågs grosshandlaren Carl August Ideström.
Företaget upplöstes 27/3 1905.

Källor:
  1. Oskarshamns handelsregister
  2. Patent- och registreringsverket
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1884-99VestaÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat