Peter Petersson / Petré

Bild från Kalmar läns museum.
Personuppgifter:

Född 1829-01-08 i Lagmansqvarn i Döderhults församling. Föräldrar var mjölnaren Peter Petersson och hans hustru Stina Lotta Johansdotter.

Är äldre bror till Nils Fredrik Petersson.

Flyttar till Mönsterås vid okänt årtal och flyttar därifrån 1846 till Döderhultsvik som handelsbetjänt. 1854 tituleras han handelsbokhållare och från ca 1860 som handlare.

Startade 1856 egen firma med trävaruexport och var ca 1860 en av personerna som bildade Petré & Co. Företaget bedrev även rederiverksamhet. Firman Petré & Co ombildades 1900 till AB.

Vigd 1865-09-10 i Oskarshamn med Ida Olivia Tillqvist, född i Kalmar 1835-08-31.
Vigd under efternamnet Petersson men ändras därefter till Petré.

I dokumentation så används vanligen förnamnet Per, ej Peter. I kyrkoarkiven används enbart Peter.

Var delaktig i bildandet av Skeppsbyggeribolaget Activ 1875.

Han var ordförande i hamndirektionen 1875-76 och var viss tid även ledamot i Oskarshamns sjömanshus direktion.

Ingick 1884 i styrelsen för Ångfartygs AB Vesta samt 1897 i Ångfartygs AB Fama samt 1891 i Oskarshamns Ångfartygs AB.

Avlider 1905-06-06 bosatt på nr 325 i Oskarshamn som grosshandlare.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittills hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittills hittats.

Huvudredare:

Noterbart är att de fartyg som här nedan anges är de där han i registreringsdokumenten definieras som huvudredare.

TidsperiodFartygets namnTypHemort
1859-60?AxelSkonareOskarshamn
1863-67SpeculationGaleasOskarshamn
1865-76CourirenSkonareOskarshamn
1865-67HoppetSkonareOskarshamn
1865-69JanusSkonareOskarshamn
1865-70SophieSkonareOskarshamn
1867-94Lady AnnSkonareOskarshamn
1867-71ThalesSkonareOskarshamn
1868TyrSkonareOskarshamn
1870OrionSkonareOskarshamn
1871-81AvanceSkonareOskarshamn
1875-83NordstjernanSkonareOskarshamn
1878-82
1895-1900
KurirSkonareOskarshamn
1880-82
1895-1900
IdaSkonareOskarshamn
1894-1900EmilSkonertskeppOskarshamn
1897-1900LillySkonertskeppOskarshamn
1897-99VestaÅngfartygOskarshamn
Källor:
  1. Kyrkoarkiv
  2. Kommerskollegium, Fribrev
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén
  5. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister