Hoppet (b 1835)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67 fot
 • Bredd: 19,6 fot
 • Djup: 9,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 43,03 svåra läster
  • 1866: 23,5 nyläster eller 76,64 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1835
Byggd på Kallstavik skeppsvarv i Gamla Karleby, Finland för en handlare A Beckman som troligen var verksam på orten. Fartygets namn var Maria Louisa.

Fartyget ägs av en Peter Rahlff som troligen var verksam i Danmark. Någon tidsangivelse för ägandet kan för närvarande ej definieras.

1852
Fartyget köps av handlaren Johan Peter Engholm under namnet Nicoline & Camilla. Ägaren låter skeppsbyggmästaren Andreas Petersen i Stege förbygga fartyget 1854 och det namnändras till Haabet.

1865-08-07
Inköpt på auktion i Köpenhamn för 1700 danska Riksdaler Riksmynt av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Peter Petersson som huvudredare. Rederiet ändrar fartygets namn till Hoppet. Ny hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1867-12-02
Strandade och blev vrak i storm i närheten av Dokkedal söder om inloppet till Limfjorden under resa från Oskarshamn mot Aalborg med trävaror. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Dagligt Allehanda 1867-12-11