Couriren

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 66,75 fot
 • Bredd: 22,45 fot
 • Djupgående: 7,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1855-08: 40,08 svåra läster
  • 1855-10: 39,07 svåra läster
  • 1863: 37,46 svåra läster eller 21,58 nyläster
  • 1871: 25,5 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855
Byggd i Jämtö by, Råneå av skeppsbyggmästaren Johan Petter Öhwall för bruksförvaltaren för Krutafors bruk i Råneå, Johan Fredrik Krook. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort troligen Råneå.
Första fribrev utfärdat 10/8 1855.

1856-01-29
Fartyget köps för 5000 riksdaler banco av skepparen Gustaf Lundqvist i Mönsterås. Han var ensam ägare och huvudredare. Hemort Mönsterås.

1863-06-07
Ägaren låter skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen förbygga fartyget i Oskarshamn och nytt fribrev utfärdat vid datum ovan. Inga övriga ändringar.

1865-07-31
Andel i fartyget säljs på att det nu redas av ett partrederi med handlaren Peter Petersson som huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1876
Enligt Oskarshamns Sjömanshus fartygsregister slopades fartyget 1876. Huvudredaren meddelar Kommerskollegium 30/8 1878 att fartyget är slopad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev samt fribrevsdiarie
 2. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister