Sophie, HFGQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HFGQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 81 fot
 • Bredd: 24,2 fot
 • Djupgående: 10,73 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 67,24 svåra läster eller 38,73 nyläster
  • 1867: 42,5 nyläster eller 131,5 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Byggt okänt år i Mariehamn på Åland. Tidigare namn Pojat.

Efter en strandning i Danmark 1863 köps fartyget i oktober 1863 på en haveriauktion för 600 danska riksdaler av skeppsbyggmästaren A. Petersen i Stege i Danmark som låter förbygga fartyget i Stege och namnändrar det till Sophie.

Han säljer i sin tur fartyget vidare till H. Hassager och Chr. F. Hassager i Randers. Tid för transaktionen saknas.

1865
Fartyget köps 21/4 för 2000 Rd Rmt in till Sverige av handlaren Peter Petersson från de danska ägarna i Randers. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 7/8 1865.

1870-06-23
Köps av ett partrederi i Simrishamn med handlaren Niclas Peter Haagen som huvudredare. Ny hemort Simrishamn.

1877-11-10
Fartyget som var på resa från Skönvik mot Amsterdam strandade på Jylländska nordsjökusten i närheten av Ringkjöbing och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1877-11-14