Janus, HDGM, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HDGM
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 59,33 fot
  • Bredd: 20,78 fot
  • Djupgående: 7,08 fot
  • Dräktighet: 33,11 svåra läster, 19,07 nyläster eller 62,539 registerton.
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1865
Fartyget byggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för firman Petré & Co i Oskarshamn. Huvudredare var handlaren P. Peterson i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 2/5 1865.

1869-06-14
Fartyget köps ensam av skepparen Adolf Fredrik Söder i Figeholm för 5.500 riksdaler riksmynt och blir då även huvudredare. Ny hemort Figeholm.

1872-04-29
Handlaren Anton Bergqvist i Figeholm köper för 4.100 riksdaler riksmynt ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort fortfarande Figeholm.

1876-03-10
Fartyget köps ensam av skepparen Carl Alfred Sjögren i Figeholm. Han blir således även huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1878-11-15
Fartyget strandade i närheten av Karlshamn och blev vrak, vilket meddelas till kommerskollegium av huvudredaren 6/12 1878.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev
  3. Hamnmagasinets vänner, Figeholm