Janus, HDGM

Basfakta:
 • Svensk signal: HDGM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 59,33 fot
 • Bredd: 20,78 fot
 • Djupgående: 7,08 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 33,11 svåra läster eller 19,07 nyläster
  • 1866: 19,50 nyläster eller 62,539 registerton
  • 1877: 56,46 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1865
Fartyget byggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för firman Petré & Co i Oskarshamn. Huvudredare var handlaren P. Peterson i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 2/5 1865.

1869-06-14
Fartyget köps ensam av skepparen Adolf Fredrik Söder i Figeholm för 5.500 riksdaler riksmynt och blir då även huvudredare. Ny hemort Figeholm.

1872-04-29
Handlaren Anton Bergqvist i Figeholm köper för 4.100 riksdaler riksmynt ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort fortfarande Figeholm.

1876-03-10
Fartyget köps ensam av skepparen Karl Alfred Sjögren i Figeholm. Han blir således även huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1878-11-15
Fartyget strandade i närheten av Karlshamn och blev vrak, vilket meddelas till kommerskollegium av huvudredaren 6/12 1878.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Hamnmagasinets vänner, Figeholm