Ida, HQGS/SKLM, 772

Bild från Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner i Figeholm.
Basfakta:
 • Svensk signal: HQGS/SKLM
 • Svenskt reg. nr: 772
 • Längd: 99,65 fot (29,58 meter)
 • Bredd: 21,85 fot (6,49 meter)
 • Djupgående: 10,6 fot (3,14 meter)
 • Dräktighet:
  • 1880: 153,81 ton
  • 1882: 153,41 registerton
  • 1884:156,33 registerton
  • 1894: 141,26 registerton
  • 1905: 136,12 registerton
  • 1918: 140,56 registerton
  • 1935: 128,60 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1880
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handlaren Peter Petré i Oskarshamn som även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/9 1880.

1882-04-11
Fartyget köps för 6.000 kronor av bruksägaren Nils Peter Ekvall i Jönköping och blir då huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1883-03-31
Handlaren Carl Johan August Ideström i Oskarshamn blir ny ägare till fartyget och därmed även huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1895-01-11
Fartyget tillhör nu, efter ett för köp av 10.000 kronor, handlaren Per Petré i Oskarshamn som också blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-04-06
AB Per Petré & Co i Oskarshamn har nu övertagit fartyget genom köp. Huvudredare har ej angivits. Hemort Oskarshamn.

1918-05-17
Ägarna förbygger fartyget fullständigt i Gävle och det mäts om till följande mått:
Längd: 29,78 meter
Bredd: 7,09 meter
Djupgående: 3,10 meter
Dräktighet: 140,56 nettoregisterton
Detta meddelas kommerskollegium i ett meddelande vid ovanstående datum.

1923-05-02
Då Petré & Co går i likvidation köps fartyget för 12.000 kronor av ett partrederi i Pataholm med kronolots Oscar Sjöberg i Pataholm som huvudredare. Rederiet bestod av nitton deltagare och fartygets hemmahamn blev Pataholm.

1932-10-20
Fartyget säljs för 2.500 kronor till Halmstads Varvs Nya AB i Halmstad.

1935-03-16
Ett partrederi med tre deltagare köper för 17.000 kronor och till huvudredare utses sjömannen Karl Albert Hagberg i Stockevik vilket även blir fartygets hemort. Rederiet installerar en 2-cylindrig Bolinder motor på 65 hk i fartyget.

1937-03-02
Rederiet ansöker om namnändring av fartyget till “Siv” vilket kommerskollegium godkänner. Detta innebär ett nytt certifikat, vilket är daterat vid ovanstående datum.

1938-02-17
Rederiet begär en ändring av fartygets hemort till Varberg.

1939-10-09
Fartyget säljs för 12.000 kronor på exekutiv auktion till Halmstads Varvs Nya AB och Lindblom & Co AB i Halmstad, vilket även blir fartygets nya hemmahamn. Till huvudredare utsågs skeppsmäklaren Knut Isidor Hasselqvist.

1942-04-16
Fartyget försåldes för 38.000 kronor till kapten Lovin Bratlid i Oslo, Norge varför det ströks ur svenska fartygsregistret. Tillståndsbevis för en försäljning till Danmark eller Norge fick man ifrån Statens Trafikkommission redan 7/12 1940.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Oskarshamns sjöfartsförening