Nordstjernan, HFCB, 781

Basfakta:
 • Svensk signal: HFCB
 • Svenskt reg. nr: 781
 • Längd: 72,5 fot
 • Bredd: 22,5 fot
 • Djupgående: 8,87 fot
 • Dräktighet:
  • 1870: 28 nyläster eller 89,82 registerton
  • 1875: 80,33 registerton
  • 1891: 81,74 registerton
  • 1895: 76,49 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1870
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för handlaren Erland August Maurin i Oskarshamn som även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 16/5 1870.

1875-04-20
Ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses handlaren Peter Petré i Oskarshamn. Hemort kvarstår sedan tidigare.

1883-03-13
Grosshandlaren Carl Johan August Ideström i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Ingen ändring av hemort för fartyget.

1891-05-14
Ägaren förbygger fartyget på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn vilket utförs av skeppsbyggmästaren C. Thorén. Vid en ny mätning erhålles följande mått:
Längd: 22,3 meter
Bredd: 6,19 meter
Djupgående: 2,63 meter
Dräktighet: 81,74 nettoregisterton

1897-11-13
På resa från Lübeck mot hemorten i barlast strandade fartyget på “Stampen” vid Rönne på Bornholm och blev totalt vrak. Besättningen räddade sig på egen hand.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen 1897-11-16
 4. Helsingborgs Dagblad 1897-11-17