Axel

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 88,30 fot
  • Bredd: 19,62 fot
  • Djupgående: 9,9 fot
  • Dräktighet:
    • 1859: 72,93 svåra läster eller 42,01 nyläster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1859
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handelsbolaget Petersson & Haegerström i Oskarshamn. Huvudredare var handlaren Peter Petersson/Petré och fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 20/4 1859.

1860
Fribrevet återsänt till Kommerskollegium efter att fartyget sålts för 7500 Danska Riksmynt i Köpenhamn. Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarier