Thales, HBKV

Basfakta:
 • Dansk signal: NDJM
 • Svensk signal: HBKV
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80 fot
 • Bredd: 22,6 fot
 • Djupgående: 8,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 30,5 nyläster eller 96,50 registerton
  • 1871: 89 nrt (Dk)
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1867
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för handelsbolaget Petré & Co i Oskarshamn. Till huvudredare utsågs handlaren P. Peterson i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 10/9 1867.

1871
Nu registrerad i Aarhus, Danmark på en C. Langballe i Aarhus.

1883
Nu registrerad på C. Langballe & Søn i samma stad.

1885
J. C. Kjølhede, Nykjøbing paa Mors står nu som ägare till fartyget som har hemmahamnen Mors.

1898-11-04
Under resa Boness mot Hanstholm med en last av kol drev fartyget i svår storm mot ett grund vid Febbersted Strand (Hanstholm)och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Danmarks skibslister
 3. Dansk Søulykke-statistik