Orion, HFGB

Basfakta:
 • Svensk signal: HFGB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 97 fot
 • Bredd: 28 fot
 • Djupgående: 13 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 93,48 svåra läster eller 53,84 nyläster
  • 1866: 61 nyläster eller 180,52 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1860
Byggd i Strömviken, Öhrvik i Häverö av skeppsbyggmästaren Gustaf Ekdahl, Gåsvik Väddö för ett partrederi i Westernäs, Häverö med hemmansägaren Erik Ersson som huvudredare. Fartygets hemort Westernäs, Häverö.
Första fribrev utfärdat 9/8 1860.

1866-04-03
Hemmansägare Per Olsson i Väster Edsvik, Vätö köper ensam fartyge och blir även huvudredare. Fartygets nya hemort blir Väster Edsvik, Vätö.
1868 strandade fartyget på Femerns östra sida, kom av grundet och flöt på lasten. Det såldes senare på auktion i Köpenhamn 1869.

1870-06-15
Handelsbolaget Petré & Co i Oskarshamn blir på en haveriauktion 13/12 1869 i Köpenhamn för 150 danska riksdaler riksmynt fartygets nya ägare och som huvudredare utses handlaren Peter Petré. Fartygets nya hemort blir Oskarshamn. Nytt fribrev enligt datum ovan.

1870-12-??
Under resa från Hartlepool mot Göteborg sprang fartyget läck och förlorade riggen i en svår storm på Nordsjön. Det övergavs av besättningen som räddades av en rysk brigg och ilandsattes i Farsund i Norge. .

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1870-12-28