Spekulation

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 74,95 fot (efter förbyggnad 1835)
 • Bredd: 25,10 fot (efter förbyggnad 1835)
 • Djupgående: 9 fot (efter förbyggnad 1835)
 • Dräktighet:
  • 1832: 29,42 svåra läster
  • 1835: 58,25 svåra läster
  • 1845: 57,77 svåra läster
  • 1866: 36,5 nyläster eller 114,94 registerton
  • 1867: 112,59 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1820
Fartyget byggt på varv i Roslagen.

1832-04-26
Ett partrederi i Västervik med handlaren Lars Callerström C:son som huvudredare äger fartyget. Hemmahamn troligen Västervik.
Första fribrev utfärdat enligt ovan.

1835-08-28
Rederiet låter skeppsbyggmästare P. Risholm förbygga fartyget på varv i Västervik. Huvudredare och hemort kvarstår.

1842-04-22
Efter ändringar i partrederiet så övertar handlaren Carl Daniel Schagerström rollen som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1846-03-31
Återigen ändringar i rederiet och handlaren Carl Johan Segerstéen blir ny huvudredare. Ingen övrig ändring.

1858-03-01
Brukspatronen Carl af Ekström i Helgerum är ny ensam ägare och huvudredare. Hemort ej angiven, men troligen Helgerum.
Separat fribrev saknas.

1858-59
Det anges i ett fribrev att handelsbolaget Larsson, Josphsson i Stockholm har gjort konkurs och att fartyget som varit i deras ägo auktionera ut i Västervik. Separat fribrev saknas.

1859-11-23
Handlaren Claes Erik Embring i Västervik köper fartyget på ovanstående auktion för 1800 Rd Rmt och blir under en kort tid huvudredare. Hemort för fartyget troligen Västervik. Även här saknas separat fribrev.

1860-04-27
Ett partrederi i Gamleby med handlaren Hans Henrik Cornelius som huvudredare är för 2000 Rd Rmt nya ägare av fartyget. Sannolikt har fartyget transfererats till detta partrederi strax efter förre ägarens köp. Hemort förmodligen Gamleby.
Fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1863-02-24
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Peter Petersson som huvudredare köper fartyget för 1700 Rd Rmt. Hemort Oskarshamn.

1867-02-20
Tidigare delägaren skepparen Johan August Thörngren i Oskarshamn köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Fartyget anges nu till skonert.
Ingen ändring av hemort.

1882-08-22
Fartyget säljs till Danmark. Namngiven köpare saknas.
Datum ovan är anmälan till Kommerskollegium från generalkonsulatet i Köpenhamn.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev