Avance, HFSQ, 229

Basfakta:
 • Svensk signal: HFSQ
 • Svenskt reg. nr.: 229
 • Längd: 69,90 fot
 • Bredd: 17,95 fot
 • Djup: 9,80 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 24 nyläster eller 78,18 registerton
  • 1875: 80,52 ton
  • 1892: 80,26 registerton
  • 1894: 72,36 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1848
Byggd i Apenrade i Danmark.

1871
Tillhör enligt dansk skeppslista J. S. Borch i Kolding under namnet Avance.

1871-04-01
Inköps till Sverige för 2.620 Rd Rmt av handelsbolaget Petré & Co i Oskarshamn där delägaren och handlaren Peter Petré blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat som datum ovan.

1881-05-25
Fartyget köps av ett partrederi i Djursvik med skepparen Karl Oskar Jonsson som vald huvudredare. Hemort Djursvik.

1886-04-28
Efter ändringar av delägare i rederiet utses Peter Carlsson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1892-06-17
Tidigare huvudredaren och skepparen Karl Oskar Jonsson köper nu ensam fartyget och blir då återigen huvudredare. Hemort som tidigare.

1898-03-10
Ett nytt partrederi i Djursvik köper fartyget för 4.175 kronor och som ny huvudredare utses skepparen Johan Olof Ljunggren. Hemort oförändrad.

1903-04-??
Under resa från Kalmar mot Flensburg med trälast kantrade fartyget i hård storm i närheten av Rügen varav två man ur besättningen omkom. Ett ångfartyg räddade tre man och dessa fördes till Flensburg.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Danmarks Skibslister
 4. Tidningen Göteborgs Aftonblad 1903-04-28
 5. Tidningen Barometern 1903-04-27