Lilly, JGSV, 2996

Bild från Kalmar Läns Museums bildarkiv
Basfakta:
 • Norsk signal: JBLP
 • Svensk signal: JGSV
 • Svenskt reg. nr: 2996
 • Längd: 127,6 fot
 • Bredd: 26,8 fot
 • Djupgående: 12,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1894: 256,57 nrt (N)
  • 1897: 255,35 registerton
  • 1898: 249,65 registerton
  • 1908: 240,77 registerton
 • Riggning/typ: Barkskepp
Historik:

1868
Byggs av A. Omundsen, som barkskepp, på varvet Roligheden i Fjære Sogn, Grimstad, Norge för partrederi med Anton Bie som huvudredare och med namnet Freidig. Hemort Grimstad.

1884-11
N. Thue Johnsen tillträder som huvudredare för partrederiet. Namn och hemort kvarstår.

1897-03-20
Fartyget köps av Charles Hvilsom i Köpenhamn efter haveri på resa Connali’s Quay till Esbjerg.

1897-03-30
Per Petré köper ensam fartyget för 6000 kronor och blir då dess huvudredare. Hemorten blir Oskarshamn och namnet ändras till Lilly. Svenskt Interimscertifikat erhålles efter köpet.

1900-04-06
Fartyget övergår nu till AB Petré & Co i Oskarshamn. Nytt Certifikat erålles där fartyget har förändrats från barkskepp till skonertskepp av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén, förmodligen på Thoréns eget varv.

1912-03
Nu säljs fartyget till ett partrederi i Raumo, Finland med Johanna Ekroth som huvudredare. Ny hemort blir Raumo. Ingen namnändring.

1914-08
Fartyget rekvireras av Tyska Staten och får Flensburg som hemmahamn.

1917
Fartyget återlämnas till Raumo och partrederiet utsåg John Nurminen till huvudredare. Fartyget återtog sitt gamla namn Lilly (om det nu var namnändrat under tyska staten) och Raumo som hemmahamn.

1918
Werner Hacklin i Björneborg köper fartyget och nedriggar det till pråm (läktare) samt med Björneborg som hemmahamn.

1924-04
Utgår från listorna som vrak.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista.
 2. www.sjohistorie.no
 3. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 4. Oskarshamns Sjöfartsmuseums arkiv.
 5. Boken “Sjöfolk och kustbor berättade för Kerstin Werner” utgiven av Oskarshamns Sjöfartsförening. (ISBN:91-630-0546-8)