Vesta, HSFQ/SHEO, 1104

Bild från Krister Blidsell´s samling. Fotograf okänd.
Basfakta:
 • Svensk signal: HSFQ/SHEO
 • Svenskt reg. nr: 1104
 • Längd: 48,46 meter
 • Bredd: 7,41 meter
 • Djupgående: 3,86 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 400,62 registerton
  • 1895: 407,23 registerton
  • 1903: 387,58 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1884
Byggd på Schiffswerft von Henry Koch i Lübeck för Ångfartygs AB Vesta i Oskarshamn och med vice konsuln Per Deurell som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/11 1884.

1897-07-26
Efter att tidigare huvudredaren avlidit utser rederiet grosshandlaren Per Petré i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1899-03-07
Ångfartygs AB Södra Sverige i Stockholm köper fartyget för 140.000 kronor och som huvudredare agerar grosshandlaren Jacob Setterwall. Ny hemort blir Stockholm.

1909-03-17
Stockholms Rederi AB Svea är genom köp nya ägare till fartyget och verkställande direktören Hjalmar Blomberg blir huvudredare. Hemort kvarstår.

1918-03-06
Till ny huvudredare utses den nye verkställande direktören Hans Eriksson. I övrigt inga ändringar.

1935-05-22
I ett meddelande till Kommerskollegium anger rederiet att fartyget skrotats och att det därför skall utgå ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.