Lady Ann, HDCL, 1333

Basfakta:
 • Svensk signal: HDCL
 • Svenskt reg. nr: 1333
 • Längd: 70,25 fot eller 22,51 meter
 • Bredd: 20,70 fot eller 5,85 meter
 • Djupgående: 8,90 fot eller 2,83 meter
 • Dräktighet:
  • 1846: 44 svåra läster
  • 1847: 46,27 svåra läster
  • 1867: 26,6 nyläster eller 83,59 registerton
  • 1869: 28 nyläster eller 90,28 registerton
  • 1876: 90,96 ton
  • 1895: 84,85 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1846
Byggd på Karlshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren O. Bengtsson för ett partrederi med två deltagare i Malmö och med Handelsbolaget Owenius & Co som utsedd huvudredare. Hemort blir Malmö.
Första fribrev utfärdat 22/10 1846.

1851-03-26
Ett nytt partrederi i Malmö med två deltagare och med repslagerifabrikören Carl Christian Wetterlind som huvudredare köper fartyget. Hemmahamn fortfarande Malmö.

1858-04-26
Handlaren Carl Fredrik Neefs i Landskrona som är utsedd huvudredare i ett partrederi med två deltagare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Landskrona.

1867-05-15
Handelsbolaget Petré & Co i Oskarshamn blir nya ägare till fartyget för 4.000 RdRmt. Handlaren Peter Petré blir huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1869-05-13
Under året förbyggs fartyget på varv i Oskarshamn av byggmästaren P. Pettersson. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1894-06-05
Ett partrederi med två deltagare köper nu fartyget och utser lantbrukaren Herman Elis Fahlroth som huvudredare. Hemort kvarstår.

1895-05-13
Efter förändringar i rederiet utses handlaren Gustaf Wijkström till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1896-04-06
Styrman Olaus Nilsson i Timmernabben utses till huvudredare för ett partrederi i Timmernabben som köper fartyget. Ny hemort blir Timmernabben.

1896-11-04
Försvann med man och allt i Östersjön natten mellan den 3:e och 4:e November under resa från Köpenhamn mot Stockholm med en last av fotogen. Senare bärgades fotogenfat i närheten av Utlängan vilka man misstänkte kom från fartyget.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 1896-11-28