Gustaf Lorentz Wijkström

Bild från Boken “Oskarshamns historia 1856-1906” av C. F. Bergström utgiven 1906.
Personuppgifter:

Född 1865-10-05 i Oskarshamn. Föräldrar var handlaren och vice konsuln Nils Gustaf Wijkström och hans hustru Agnes Christina Krüger.

Flyttar 1885 till Göteborg. Han återvänder 1887 till Oskarshamn, nu som bokhållare och handlare.

Startar 1888 firman firma N. G. Wijkström & Son efter det att den anrika firman N.G. Wijkström gått i l.ikvidation 1887.

Vigd 1890-10-28 i Maria Magdalena församling i Stockholm med Anna Sofia Augusta Blomqvist, född i Oskarshamn 1871-08-01.

1892 anges han som dansk vice konsul, 1900 som direktör och 1923 som Riddare av Wasa Ordern.

Invald 1898 i styrelsen för Ångfartygs AB Vesta.

Var med vid bildandet av Rederi AB Orion 1898 och var då även ledamot i dess styrelse samt var en av firmatecknarna. Han utgick ur styrelsen 1916.

Var även med vid bildandet av Ångfartygs AB Småland 1898 samt ingick i styrelsen fram till likvidationen 1915.

Han var även ledamot i Oskarshamn stadsfullmäktige 1905 och Oskarshamns drätselkammares vice ordförande 1911-17 samt ordförande 1918-22 samt var landstingsman för Oskarshamn 1915.

1909 bildades Gustaf L Wijkströms Trävaru AB i Oskarshamn där han blev verkställande direktör fram till likvidationen 1921 samt likvidator tom 1922. Företaget upplöstes 1926.

1909-18 verkade han som ordförande i Oskarshamns hamndirektion samt ledamot i Oskarshamns sjömanshus direktion från 1900.

Etablerade och var delägare till Oskarshamns Kolimport AB 1913.

Avlider 1951-08-04 bosatt på Havslätt i Oskarshamn.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1888-95TjelvarSkonareOskarshamn
1895-96Lady AnnSkonareOskarshamn
1899ElisabethBriggOskarshamn
1900-04
1909-17
Emma ChristinaJaktOskarshamn
1913-15NancySkonareOskarshamn
1916-23AlfhildSkonareOskarshamn
1916-24ElegantSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Kommerskollegium, Patent och Registreringsverket
  3. Kyrkoarkiv
  4. Oskarshamns sjömanshus
  5. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén
  6. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister