Elisabeth, JHRD, 3221

Basfakta:
 • Tysk signal: JHKL
 • Svensk signal: JHRD
 • Svenskt reg. nr: 3221
 • Längd: 32,90 meter
 • Bredd: 8,40 meter
 • Djupgående: 4,19 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 264,51 registerton
  • 1899: 261,83 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1864
Byggd i Greifswald i Tyskland av J. W. Sadelkow.

1894-95
Hemmahörande i Greifswald och ägd av en O. Graedener.

1896-97
Hemmahörande i Greifswald, Tyskland och ägd av en A. Wähdel.

1898-04-21
Fartyget säljs i Danzig av en kapten A. Wähdel, Greifswald för 7.000 mark till ett partrederi i Oskarshamn med fem deltagare och med vice konsuln Adolf Lundberg som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.

1899-08-17
Efter ändringar i partrederiet övergår uppgiften som huvudredare från Adolf Lundberg till Gustaf L Wijkström. I övrigt inga ändringar.

1899-10-01
Strandade i svår storm på Lysgrund i Kattegatt under resa England – Kalmar med stenkol. Besättningen räddades. Då fartyget gått av grundet bogserades det först till Hundersted och sedan till Helsingör och där kondemnerades och senare sålts för upphuggning.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen 1899-10-07 resp. 1899-10-28
 4. Lloyds Register