Tjelvar, HJQS, 430

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HJQS
  • Svenskt reg. nr: 430
  • Längd: 92 fot eller 28,99 meter
  • Bredd: 23,7 fot eller 6,79 meter
  • Djupgående: 11,77 fot eller 3,62 meter
  • Dräktighet: 54 nyläster eller 164,59 registerton
  • Riggning/typ: skonertbrigg
Historik:

1857
Byggd i Bardenfleth i storhertigdömet Oldenburg, Tyskland under namnet “Friede” av skeppsbyggmästaren Diedrich Focke.

1873-02-12
Inköpt till Sveriges av ett partrederi med fem deltagare och med skeppsklareraren Carl Laurentius Ekman i Visby som huvudredare. Fartyget namnändrades till “Tjelvar” och fick Visby som hemmahamn.

1888-08-31
Ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn köper fartyget och rederiet utser handlaren Gustaf Lorentz Wijkström till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1895-10-14
Efter vissa förändringar i rederiet utses handlaren Andreas Pettersson i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1898-10-18
Under resa från Shields mot Åhus med en last av kol förliser fartyget vid Arbroath och blir totalt vrak. Besättningen räddas.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.