Tjelvar, HJQS, 430

Basfakta:
 • Svensk signal: HJQS
 • Svenskt reg. nr: 430
 • Längd: 92 fot eller 28,99 meter
 • Bredd: 23,7 fot eller 6,79 meter
 • Djupgående: 11,77 fot eller 3,62 meter
 • Dräktighet:
  • 1873: 54 nyläster eller 164,59 registerton
  • 1878: 183,41 registerton
  • 1895: 172,95 registerton
 • Riggning/typ: skonertbrigg
Historik:

1857
Byggd i Bardenfleth i storhertigdömet Oldenburg, Tyskland under namnet “Friede” av skeppsbyggmästaren Diedrich Focke.

1873-02-12
Inköpt till Sveriges av ett partrederi med fem deltagare och med skeppsklareraren Carl Laurentius Ekman i Visby som huvudredare. Fartyget namnändrades till “Tjelvar” och fick Visby som hemmahamn.

1888-08-31
Ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn köper fartyget och rederiet utser handlaren Gustaf Lorentz Wijkström till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1895-10-14
Efter vissa förändringar i rederiet utses handlaren Andreas Petersson i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1898-10-18
Under resa från Shields mot Åhus med en last av kol förliser fartyget vid Arbroath och blir totalt vrak. Besättningen räddas.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.