Andreas Petersson

Personuppgifter:

Född 1843-01-22 på Nanntorp nr 4 i Voxtorp församling i Kalmar län. Föräldrar var bonden Peter Nilsson och hans hustru Maria Persdotter.

Flyttar 1869 ensam till Oskarshamn och etablerar sig som handlare.

Vigd 1872-11-03 i Oskarshamn med Carolina Petersdotter, född i Ålem 1844-06-12. Hustrun avlider 1874.

Bildade grosshandelsfirman “A. Petersson & Co” 1872 samt etablerade “AB A. Petersson & Co” 1903.

Vigd 1879-09-28 i Oskarshamn med Clara Mathilda Persdotter, född i Ålem 1853-05-24.

Var med och startade Bogserbolaget Ellen i Oskarshamn 1896 samt Ångfartygs AB Fix 1904 där han blev verkställande direktör.

Var ledamot i Oskarshamns stadsfullmäktige 1905.

Avlider 1916-03-26 bosatt på nr 150 i Oskarshamn som grosshandlare.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittills hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittills hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1878-83PerlanSkonareOskarshamn
1886-90AxelSlupOskarshamn
1895-98TjelvarSkonareOskarshamn
1899-1901OstindiaBarkskeppOskarshamn
1903-15RusslandÅngfartygOskarshamn
1910-12ActivBarkskeppFigeholm
Källor:
  1. Kyrkoarkiv
  2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. http://www.teesbuiltships.co.uk
  5. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén
  6. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister