Activ, HNCJ, 1406

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförenings bildarkiv. Fartyget i okänd hamn.
Basfakta:
  • Svensk signal: HNCJ
  • Svenskt reg. nr: 1406
  • Längd: 138,4 fot (40,86 meter)
  • Bredd: 25,75 fot (8,6 meter)
  • Djupgående: 13,25 fot (3,9 meter)
  • Dräktighet: 314,07 ton
  • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1876
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi med tio deltagare, kallat skeppsbyggeribolaget Activ och med handlaren Fritiof Lindström som huvudredare. Fartyget hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 18/5 1876.

1899-03-14
Fartyget säljs till ett partrederi med fem deltagare i Figeholm med handlaren Gottfrid Karl Theodor Löfstedt i Figeholm som huvudredare. Fartygets hemort Figeholm.

1902-03-14
Som ny huvudredare för fartyget utsågs godsägaren Mauritz Karl Hammar, Figeholm. I övrigt inga ändringar.

1910-03-15
Efter förändringar i rederiet utsågs grosshandlaren Andreas Petersson, Oskarshamn till ny huvudredare. Fartygets hemort Figeholm.

1912-03-20
Fartyget köps för 7.850 kronor av ett partrederi med tjugoåtta deltagare i Vätö med hemmansägaren Johan August Haglund som utsedd huvudredare. Fartygets hemort Vätö.

1916-05-03
Ett partrederi med elva deltagare i Stockholm är för 22.000 kronor nya ägare till fartyget. Som huvudredare agerar kapten Ernst Mattsson. Fartygets nya hemort blir Stockholm.

1918-07-25
Fartyget köps ensam av skeppsmäklaren Carl Gustaf Carlström i Helsingborg för 20.000 kronor. Helsingborg blir ny hemmahamn.

1918-09-21
Vid besiktning i Helsingborg ansågs fartyget vara i så dåligt skick, att behövliga reparationer skulle bli alltför omfattande, varför fartyget kondemnerades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista