Ostindia, HPLT, 2316

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HPLT
 • Svenskt reg. nr: 2316
 • Längd: 139,48 fot (41,86 meter)
 • Bredd: 29,5 fot (8,17 meter)
 • Djupgående: 15 fot (4,84 meter)
 • Dräktighet:
  • 1858: 196,24 svåra läster
  • 1863: 189,05 svåra läster
  • 1871: 124 nyläster
  • 1876: 361,99 registerton
  • 1895: 343,18 registerton
  • 1901: 344,27 registerton
  • 1904: 338,67 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1858
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsfirman G & F Johansson i Oskarshamn med Fredrik Johansson som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 19/5 1858.

1868-08-29
Vid ovanstående datum anges till Kommerskollegium att andelar i fartyget försålts så det nu ägs av ett partrederi. I övrigt inga ändringar.

1895-01-15
Fartyget ägs nu ensamt av grosshandlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn som då även blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1899-10-04
Handlaren Andreas Petersson köper för 4.000 kronor på offentlig auktion vid handelsbolagets G & F Johansons konkurs ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1901-07-26
Fartyget säljs för 1.400 kronor, kondemnerat vid Vindskärsvarv i Sundsvall, till Handelsbolaget F & E Nätterqvist i Härnösand där man också förbygger fartyget och namnändrar det till “Abraham“. Huvudredare blir skeppsredaren Abraham Ferdinand Nätterqvist. Hemort Härnösand.

1902-04-15
Ett partrederi med sexton deltagare i Bergkvara köper fartyget och till huvudredare utses nämndemannen Bengt Nilsson i Ragnabo. Fartygets hemort är Bergkvara.

1912-03-09
Till ny huvudredare utses sjökapten Per Carlsson. Inga övriga ändringar.

1914 01-05
Fartyget säljs till Danskt rederi för upphuggning enligt information från det Kungliga Svenska Konsulatet i Köpenhamn.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister