Perlan, HKVS, 795

Basfakta:
 • Svensk signal: HKVS
 • Svenskt reg. nr.: 795
 • Längd: 73,74 fot
 • Bredd: 23,37 fot
 • Djup: 9,96 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 61,13 svåra läster
  • 1866: 33 nyläster eller 104,27 registerton
  • 1875: 96,50 ton
  • 1883: 99,76 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggd på Ekenäs varv i Ekenäs, Mariestad av skeppsbyggmästaren A. Pettersson för ett partrederi i Mariestad. Huvudredare anges ej.
Fribrev ej utfärdat.

1855-07-20
Fartyget köps av ett partrederi i Marstrand med sjökaptenen Johannes Pik som huvudredare. Hemort troligen Marstrand.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1874-02-07
Ett partrederi i Uddevalla med grosshandlaren J. N. Sanne som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort Uddevalla.

1875-03-19
Handelsbokhållaren August Carlsson i Oskarshamn utses till huvudredare av ett partrederi i Oskarshamn som blir nya ägare fartyget. Ny hemort blir Oskarshamn.

1878-04-16
Efter ändringar i rederiet så utses handlaren Andreas Petersson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1883-09-14
Handlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort ej ändrad.

1899-12-18
Vid en offentlig auktion efter förre ägarens konkurs så köps fartyget för 1000 kronor av handlaren Nils Lorentz Callerström i Påskallavik.
Omedelbart efter det att Callerström köpt fartyget så avriggades det och slopades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat