Axel, HSRG

Basfakta:
 • Svensk signal: HSRG
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 17,66 meter
 • Bredd: 5,28 meter
 • Djupgående: 2,66 meter
 • Dräktighet:
  • 1886: 51,86 ton
  • 1887: 54,07 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1855
Byggd i Ålesund i Norge. Namnet på fartyget före försäljningen till Sverige var Diana.

1886-04-10
Inköpt till Sverige av handlaren Andreas Petersson i Oskarshamn och som ensam ägare var han även huvudredare. Fartyget namnändras till Axel och får Oskarshamn som hemort.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1890-04-19
Strandade och blev vrak vid Svarte utanför Ystad under resa från Malmö mot Oskarshamn med sirap. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1890-04-22
 3. Stockholms Dagblad 1890-04-28
 4. Oskarshamns sjömanshus, fartygsregister