Ångfartygs AB Fix

Historik:

Bolagsordning antogs 7/7 1904 och bolaget registrerades 21/10 1904 med ett aktiekapital på minst 90000 kronor och som högst 270000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Till verkställande direktör valdes grosshandlaren Andreas Petersson. Styrelsens säte var Oskarshamn.

bolagets ändamål var att:.
“inköpa eller bygga ångfartyg för idkande af fraktfart på närmare eller aflägsnare farvatten”

Den 4/3 1914 så utses grosshandlaren Axel Julius André till verkställade direktör efter Andreas Petersson

Den 12/1 1916 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation. Som likvidator utsågs grosshandlaren Axel Julius André. Likvidationen avslutades 7/5 1917 då bolaget upplöstes.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1903-15RusslandÅngfartyg
Källor:
  1. Nationalitets- och registreringscertifikat