Elegant, HJTF/SICD, 914

Basfakta:
 • Svensk signal: HJTF/SICD
 • Svenskt reg. nr: 914
 • Längd: 73 fot 8 tum eller 21,90 meter
 • Bredd: 22 fot 8 tum eller 6,23 meter
 • Djupgående: 8 fot 6 tum eller 2,72 meter
 • Dräktighet:
  • 1872: 27,5 nyläster eller 87,74 registerton
  • 1876: 83,46 ton
  • 1881: 83,97 registerton
  • 1895: 77,59 registerton
  • 1897: 74,27 registerton
  • 1899: 70,97 registerton
  • 1902: 69,86 registerton
  • 1919: 70,46 registerton
  • 1923: 63,03 registerton
  • 1926: 63,49 registerton
  • 1938: 62,95 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1873
Byggd på Spångens Skeppsvarv i Nordals härad i Dalsland för ett partrederi med tretton deltagare och med hemmansägaren Carl Nilsson i Lassehaga i Lyse socken som huvudredare. Hemort blev Lyse socken.
Första fribrev utfärdat 20/3 1873.

1879
Sveriges skeppslista anger att ny hemort är Lysekil. Huvudredare ej ändrad. Tveksam uppgift eftersom inget finns i fribrevet om detta.

1887
Sveriges skeppslista anger att ny hemort är Bro. Huvudredare ej ändrad. Återigen en tveksam uppgift eftersom inget finns i fribrevet om detta.

1888-05-14
Skepparen Johannes Svensson i Marstrand köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Marstrand.

1889-09-06
Fartyget köps av handlaren Sven August Ljungstedt i Figeholm och blir även då huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1902-04-15
Då förre ägaren säljer delar i fartyget ägs det nu av ett partrederi i Figeholm där tidigare huvudredaren kvarstår på posten. Inga andra ändringar.

1903-02-04
Efter att tidigare huvudredaren Sven August Ljungstedt avlidit utses handlaren Nils Johan Petersson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1907-04-10
Skepparen Karl August Fritz i Oskarshamn köper för 4.000 kronor ensam fartyget och blir huvudredare. Ny Hemort Oskarshamn.

1916-04-18
Gustaf L Wijkströms Trävaru AB i Oskarshamn köper fartyget. Gustaf Lorentz Wijkström blir huvudredare. Hemort kvarstår.

1924-01-28
Från tidigare ägaren, som gått i likvidation, köper Skepparen Karl Edvard Gotthold Johansson fartyget för 6.000 kronor och blir ny ägare och huvudredare. Ny hemort blir Västervik. Fartyget har nu försetts med en hjälpmaskin med 28 hk efter det att köpet genomfördes i maj 1923. Datum ovan avser nytt Nationalitets- och registreringscertifikat.

1926-03-15
Skepparen Seth Erik Martin Andersson i Västervik blir för 9.000 kronor ny ägare och tillika huvudredare. Hemort kvarstår.

1929-05-17
Fartyget köps för 10.250 kronor av skepparen Emil Alfred Petterson i Borgholm som då även blir huvudredare. Ny hemort Borgholm.

1934-02-23
Återigen säljs fartyget, denna gång till skepparen Ture Gustaf Josefsson i Nedre Vannborga, Köpings socken på Öland för 8.500 kronor. Josefsson blir även huvudredare. Fartygets hemort blir Kalmar.

1945-10-20
Fartyget säljs för 400 kronor till Verner Karlsson i Drag, Rockneby. Samma månad säljs fartyget till Alfred Lundgren i Kristianopel för upphuggning.

1947-03-20
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget blivit upphugget och nedskrotat och blir detta år avfört ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista