Gustaf L. Wijkström Trävaru AB

Historik:

Bolaget registrerades 15/2 1909 med ett aktiekapital på 53500 kronor som lägst skall vara 25000 kronor och högst 75000 kronor.
Till verkställande direktör valdes Gustaf Lorentz Wijkström. Styrelsens säte var Oskarshamn.

Bolagets ändamål var att:

idka handel, sågverks och skeppsrederirörelse“.

1917 hade aktiekapitalet i omgångar ökat till 262500 kronor.

Bolaget beslutade 15/11 1921 att företaget skulle träda i likvidation och som likvidatorer utsågs Alexander Emanuel Schyller, Johan Peter Wingren och Gustaf L Wijkström.
2/2 1922 ersattes Alexander Emanuel Schyller och Gustaf L Wijkström av Gottfrid Emil Håkansson.
Företaget upplöstes 12/2 1926.

Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1916-24AlcidesSkonare
1916-23AlfhildSkonare
1916-24ElegantSkonare
1909-17Emma ChristinaJakt
1913-15NancySkonare
Källor:
  1. Konmmerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Patent- och registreringsverket