Alcides, HTMJ, 846

Basfakta:
 • Svensk signal: HTMJ
 • Svenskt reg. nr.: 846
 • Längd: 79,4 fot
 • Bredd: 27,8 fot
 • Djup: 9,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1844: 60,55 svåra läster
  • 1856-06: 63,42 svåra läster
  • 1856-10: 69,04 svåra läster
  • 1857: 66,05 svåra läster
  • 1869: 46,5 nyläster
  • 1877: 117,98 ton
  • 1883: 118,27 registerton
  • 1889: 115,58 ton
  • 1895: 102,66 registerton
  • 1899: 98,85 registerton
  • 1907: 97,88 registerton
  • 1913: 95,47 registerton
  • 1915: 97,08 registerton
  • 1918: 96,65 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1844
Byggd i Axmar i Hamrånge socken av skeppsbyggmästaren Lars Augustin Bång för ett partrederi med den i Gävle bosatte repslagaren Carl Jakob Grundén som huvudredare. Gävle blev troligen fartygets hemort.
Första fribrev utfärdat 1845-08-09.

1856-06-17
Fartyget köps av bruksidkaren Jonas Tillberg på Falsterbo bruk i Hjorteds socken i Kalmar län. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartyget förbyggdes i Västervik 1856 av skeppsbyggmästaren C. F. Berglund. Hemort troligen Västervik.

1865-04-05
Ägaren säljer andelar i fartyget så att de nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort som tidigare.

1889-03-14
Sjökaptenen i Västervik, Carl Peter Barkstedt köper nu ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Västervik.

1899-07-28
Ett partrederi i Västervik köper fartyget för 4500 kronor och utser handlaren Gustaf David Salvin från Västervik till huvudredare. Fartyget hemort Västervik kvarstår.

1903-02-05
Då tidigare huvudredaren avsagt sig uppdraget väljer rederiet delägaren och sjökaptenen Carl Oskar Andersson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1916-04-07
Gustaf L. Wijkströms Trävaru AB i Oskarshamn köper fartyget. Någon huvudredare har ej angivits. Fartygets nya hemort blir Oskarshamn.

1924-10-30
I samband förre ägarens konkurs så säljs fartyget för 1000 kronor till Westerviks Trävaru Aktiebolag som i samband med övertagandet förändrar fartyget till pråm. Det avfördes då troligen ur fartygsregistret. Det höggs upp kring 1929.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat