Nancy, HVLJ, 511

Basfakta:
 • Dansk signal: NHQJ
 • Svensk signal: HVLJ
 • Svenskt reg. nr: 511
 • Längd: 25,5 meter
 • Bredd: 6,76 meter
 • Djupgående: 3,15 meter
 • Dräktighet:
  • 1891: 122,14 registerton
  • 1893: 120,53 registerton
  • 1896: 112,32 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Stege i Danmark och förbyggd i Thurö 1873.

1873
Ägd/redad av W. C. H. Fischer. Hemort Reykjavik.

1875
Samma ägare/redare men med Köpenhamn som ny hemort.

1891-04-17
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Brantevik med skepparen Ola Larsson i Brantevik som huvudredare. Hemort Brantevik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1893-05-02
Ändringar i rederiet gör att skepparen Nils Persson utses till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-05-16
Ett partrederi i S:t Anna köper fartyget och utser skepparen Oskar Mauritz Pettersson på Missjö till ny huvudredare. Ny hemort blir S:t Anna.

1905-06-26
Efter ändringar i rederiet utses hemmansägare Per Ferdinand Pettersson i Wängsjö, S:t Anna till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1908-06-30
Nya ändringar i rederiet medför att hemmansägaren Per Erik Pettersson i Söderköping utses till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1910-04-07
Den i Norrköping bosatte byggmästaren Per Adolf Pettersson köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Norrköping.

1913-03-13
För 3000 kronor blir Gustaf L. Wijkströms Trävaru AB i Oskarshamn fartyget nya ägare. Till huvudredare utses verkställande direktören Gustaf Lorentz Wijkström. Fartyget nya hemort blir Oskarshamn.

1915-12-04
Påseglades omkring 4 dec. 1915 av tysk ångare utanför Bornholm och sjönk.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev sam Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister