Emma Christina, 1809

Basfakta:
 • Svenk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: 1809
 • Längd: 15,6 meter
 • Bredd: 5,5 meter
 • Djup: 2,22 meter
 • Dräktighet:
  • 1886: 37,69 registerton
  • 1897: 33,84 registerton
  • 1904: 36,98 registerton
  • 1919: 32,43 registerton
  • 1936: 29,48 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1867
Byggd i Haugesund i Norge och hade enligt svenska fribrevet namnet Maren Marie vid försäljningen till Sverige.

1886-08-16
Skepparen Anders Peter Andersson från Höganäs i Misterhults socken köper in fartyget till Sverige. Som ensam ägare är han även huvudredare. Fartygets hemort blir Figeholm.
Första fribrev utfärdat 16/8 1886.

1889-02-12
Fartyget säljs till den i Östra Hoby socken boende skepparen Nils Mårtensson Nord som är ensam ägare och huvudredare. Den nya hemorten blir Simrishamn.

1894-11-23
Ägaren ändrar nu fartygets hemort från Simrishamn till Skillinge. I övrigt inga ändringar.

1900-03-27
Fartyget köps för 1.800 kronor av vice konsuln Gustaf Lorentz Wijkström i Oskarshamn. Även han är ensam ägare och då även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1904-04-23
Det i Oskarshamn nystartade bolaget AB N. G. Wijkström & Son, där även tidigare ägaren är delägare, är nya ägare till fartyget. Någon huvudredare anges ej. Hemort som tidigare.

1909-05-03
Efter tidigare bolagets konkurs köps fartyget för 2.000 kronor av det nu nystartade bolaget Gustaf L. Wijkströms Trävaru AB. Bolagets säte är i Oskarshamn och huvudredare för fartyget blir Gustaf Lorentz Wijkström. Fartygets hemort kvarstår.

1917-01-27
För 4.000 kronor får fartyget en ny ägare i form av skepparen Johan Gottfrid Nilsson som är bosatt i Figeholm. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort blir Figeholm.

1920-10-25
Skepparen John Konrad Andersson, bosatt på Horsö i Östra Eds socken blir ny ägare. Fartyget betingar nu ett pris på 7.000 kronor och som ensamägare är Andersson då också huvudredare. Hemort för fartyget blir Östra Ed.

1924-01-15
Nu är det ett partrederi i Östra Ed som är registrerad ägare och där huvudredare och hemort är samma som tidigare.
I certifikatets tillhörande dokumentation framgår att även den tidigare ägaren ej var ensam ägare utan att det även då var ett partrederi som ägde fartyget. Med denna nya utgåva rättas certifikatet till faktiska förhållanden.

1924-02-12
Efter viss justeringar i rederiet utses skepparen Sven Gustaf Andersson, Horsö till ny huvudredare. Hemort fortfarande Östra Ed.

1936-05-18
Fartyget förses med 16 hk hjälpmaskin och blir ommätt till 29,48 registerton. Var installationen utfördes framgår ej. Det klassas nu som motorseglare med samma huvudredare och hemort som tidigare.

1938-07-08
Då tidigare huvudredaren avlidit utser rederiet skepparen Gustaf Edvard Andersson till ny huvudredare. Oförändrad hemort.

1944-02-11
Meddelande från ägarna 2/2 1942 till kommerskollegium om att fartyget under 1941 slopats. Efter att fjärdingsmannen i Edsbruk bekräftat att fartyget huggits upp avfördes det ur registret vid datum ovan.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat