Tyr, HCLQ

Basfakta:
 • Dansk signal: NBQL
 • Svensk signal: HCLQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 79 fot
 • Bredd: 21 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 28,5 nyläster eller 91,17 registerton
  • 1872: 87 registerton (Dk)
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1868
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för handelsbolaget Petré & Co i Oskarshamn. Som huvudredare anges handlaren Peter Petré. Hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 25/8 1868.

1868-10-31
Fartyget säljs till ej namngivet rederi i Köpenhamn för 17000 Riksdaler Riksmynt enligt meddelande till Kommerskollegium vid datum ovan.

1872
Redas/ägs av H. Schandorff i Aarhus.

1878
Redas/äga av ett rederi i Köpenhamn under namnet Maria.

1883
C. A. Leth & Co i Köpenhamn anges som ägare till fartyget.

1885-11-04
Förlist i storm utanför Eskefjord i Norge där hon drev in på klipporna och blev sönderslagen till vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Danmarks Skibslister
 3. Barometern 1868-10-28
 4. http://www.jmarcussen.dk