Rederi AB Nyhamn

Historik:

Bolagsordning antogs 1/9 1915 och registrerades 7/7 1916 med ett aktiekapital på 69000 kronor som lägst skall vara 60000 kronor och högst 180000 kronor fördelat på aktier á 250 kronor
Till verkställande direktör valdes skeppsklareraren Eric Hagström. Styrelsens säte var Oskarshamn.

Bolagets ändamål var att:

efter inköp av en eller flera för Östersjö- eller Nordsjötrade eller för avlägsnare farvatten med ångkraft eller motordrift försedda fartyg, med det eller dem idka fraktfart“

Bolaget beslutade 20/3 1920 att företaget skulle träda i likvidation och som likvidatorer utsågs Paco Lagerström och John Sigurd Hedström.
18/11 1921 ersattes John Sigurd Hedström av Iwar Finlöw.
Företaget upplöstes 18/11 1921.

Källor:
  1. Patent- och registreringsverket
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1917-19KnutMotorskonare
Källor:
  1. Sveriges skeppslista