Ångfartygs AB Fama

Historik:

Bolaget tecknades 9/3 1885 med ett aktiekapital på 310.000 kronor fördelade på 620 aktier á 500 kronor.
Till första ordförande och verkställande direktör valdes Per Deurell. Styrelsens säte var Oskarshamn.

Rederiets ändamål angavs vara:

“att med ett eller flera last- och passagerarångfartyg bedrifva skeppsrederi och fraktfart å in- och utländska farvatten”.

Vid rederiets årsmöte i Oskarshamn 30/4 1897 beslutades att bolaget skulle upplösas.

Källor:
  1. Oskarshamns handelsregister
  2. Oskarshamnstidningen
  3. Patent- och registreringsverket
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1885-87FamaÅngfartyg
1885-96S:t ErikÅngfartyg
1885-97GötheÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat.