Fama, HSLR

Bild från Aktiebrev för Ångfartygs AB Fama.
Basfakta:
 • Svensk signal: HSLR
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 48,22 meter
 • Bredd: 7,50 meter
 • Djupgående: 3,94 meter
 • Dräktighet:
  • 1885: 455,71 registerton
   Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1885
Byggd på Henry Koch´s skeppsvarv i Lübeck för Ångfartygs AB Fama i Oskarshamn som utsåg vice konsuln Per Deurell som huvudredare. Hemort Oskarshamn. Interimsfribrev utfärdat i Lübeck 5/8 1885.
Första fribrev utfärdat 14/8 1885.

1887-11-05
Under resa Gävle – Lübeck med järn och trä gick fartyget på grund i svår tjocka vid Ölands Norra udde. Alla försök att bärga fartyget misslyckades. Under storm bröts fartyget i tre delar och sjönk och blev vrak. Besättning och del av lasten bärgades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Oskarshamnstidningen 8/11 och 17/12 1887