S:t Erik, HJKS, 966

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HJKS
 • Svenskt reg. nr: 966
 • Längd: 150 fot eller 45,55 meter
 • Bredd: 26,85 fot eller 7,24 meter
 • Djupgående: 15,6 fot eller 4,16 meter
 • Dräktighet:
  • 1872: 76 nyläster eller 251,19 registerton
  • 1875: 332,15 ton
  • 1878: 310,15 ton
  • 1882: 343,58 registerton
  • 1894: 326,88 registerton
 • Riggning/typ: skonertriggat ångfartyg
Historik:

1872
Byggd på Dockvarvet (senare Bergsunds) i Stockholm av skeppsbyggmästaren S. G. Jensen för Lastångfartygs AB S:t Erik i Stockholm. Till huvudredare utsågs grosshandlaren Otto Frans Dahlström i Stockholm. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 27/9 1872.

1875-04-16
Rederiet utsåg skeppsklareraren Claes Petter Albert Starck till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1878-07-29
Fartyget som är på utrikes resa säljs för 58.000 kronor till Rederibolag Göthe i Oskarshamn där vice konsuln Per Deurell utsågs till huvudredare.
Nytt fribrev för de nya ägarna utfärdat 1879-02-06.

1885-03-09
Då de tidigare rederiet ingått i en sammanslagning och bildat Ångfartygs AB Fama förs fartyget till det nya bolaget. Per Deurell kvarstår som huvudredare.
Datum ovan anger registreringsdatum för det nya bolaget.

1896-03-10
Ett partrederi i Helsingborg med elva deltagare köper nu fartyget på offentlig auktion för 17.775 kronor och till huvudredare utses sjökapten Gustaf Henrik Witt i Helsingborg. Ny hemort blir Helsingborg.

1897-02-23
Det tidigare partrederiet ombildas till Rederi AB Fortuna och fartyget får därför nytt Nationalitets- och registreringscertifikat. Huvudredare och hemort kvarstår.

1898-03-16
Rederiet meddelar Kommerskollegium att fartyget sålts till konsul Chr. Sandberg i Moss i Norge och skall därför utgå ur svenskt register.

Fartygets vidare öden ej kända. Har du ytterligare information om fartyget, kontakta mig gärna.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 22/8 1885
 4. Oskarshamns handelsregister