Göthe, HMCP, 967

Bild från Sjöhistoriska museet.
Basfakta:
 • Svensk signal: HMCP
 • Svenskt reg. nr: 967
 • Längd: 150 fot eller 45,10 meter
 • Bredd: 25,92 fot eller 7,20 meter
 • Djupgående: 14,75 fot eller 3,74 meter
 • Dräktighet:
  • 1874: 78 nyläster eller 263,58 registerton
  • 1877: 325,54 ton
  • 1882: 340,69 registerton
  • 1894: 321,22 registerton
  • 1898: 299,41 registerton
  • 1904: 286,61 registerton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1874
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av ingenjören John Fletcher som nybygge 126 för varvsägaren Gustaf Tillberg i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 28/11 1874

1875-04-20
Fartyget köps av ett partrederi under namnet “Rederibolaget för ångskonerten Göthe” i Oskarshamn med Per Deurell som huvudredare. Inga övriga ändringar.

1885-03-09
Det tidigare rederiet ingick i det nybildade Ångfartygs AB Fama i Oskarshamn som med detta tog över ägaransvaret för fartyget. Tidigare huvudredaren Per Deurell fortsatte som huvudredare.
Datum anger registreringsdatum för det nya bolaget.

Okänd fotograf och plats.

1897-04-09
Fartyget köps för 25.000 kronor på auktion av ett partrederi i Karlshamn med tre deltagare och med skeppsklareraren Oscar Emanuel Lundström som huvudredare. Ny hemort blir Karlshamn.

1898-03-12
Det tidigare partrederiet säljer fartyget till Karlshamns Ångbåts AB med säte i Karlshamn. Tidigare huvudredare kvarstår.

1906-03-29
I ett meddelande till Kommerskollegium från rederiet meddelas att fartyget gått på grund vid Sebogrund i närheten av Landsort och blivit totalt vrak. Efter undersökning av Bergnings- och Dykeri AB Neptun intygas 30/11 1906 att fartyget att fartyget slagits av grundet och ligger som fullständigt vrak på djupare vatten.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Oskarshamnstidningen 22/8 1885