Oskarshamns Elektriska Svetsnings AB

Historik:

Bolaget tecknades 27/9 1911 med ett aktiekapital på 32.000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30.000 och högst 90.000 kronor. Firman tecknas av verkställande direktören, övermaskinisten Jakob Hans Cornelius Lock i Oskarshamn.

Bolagets ändamål var att:
“ efter inköp av nyttjanderätten till den af direktören O. Kjellberg patenterade elektriska svetsningsmetoden för ett specifikt område driva den verksamhet som ofvannämnda patenterade uppfinning innebär, jämte bearbetning av metaller samt drifva därmed i samband stående rörelse och affärsverksamhet.”

Rederiets bolagsordning antogs 27/9 1911 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 20/11 1911 med organisationsnummer 10614.
Bolagets styrelse har sitt säte i Oskarshamn.

Den 28/3 och 16/11 1935 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation och till likvidator utsågs stadsfiskalen Oscar Ahlbeck i Oskarshamn.

Företaget upplöstes 22/4 1952 enligt § 173a i aktiebolagslagen.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1911-36SvetsVerkstadsångfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat