Rederi AB Castor

Historik:

Bolaget tecknades 15/9 1916 med ett aktiekapital på 500.000 kronor fördelade på aktier á 1.000 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra minst 500.000 och högst 1.500.000 kronor. Firman tecknas av disponenten Karl Elis Berggren i Oskarshamn eller av suppleanten direktör Theodor Wilhelm Jeansson i Djursholm var för sig.

Bolagets ändamål var att:
“ i Oskarshamn idka rederirörelse och därmed sammanhängande verksamhet”

Rederiets bolagsordning antogs 15/9 1916 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 4/10 1916 med organisationsnummer 13687.

12/9 1918 beslutades att bolagets firma skall var Förlags AB Castor med säte i Stockholm. Ny styrelse tillträdde.

Den 30/5 och 17/10 1923 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation och till likvidator utsågs Richard Andersson i Stockholm.

Likvidatorn framlade sin förvaltningsredovisning på bolagsstämma 7/1 1925. I och med detta var likvidationen avslutad och bolaget upplöstes 21/3 1925.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1916-17CastorÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat