Castor, HMSG/SDOR, 2467

Castor av Sölvesborg, i Åhus hamn den 16 maj 1919.
Bild från Sjöhistoriska Museet. (PDM)
Basfakta:
 • Svensk signal: HMSG/SDOR
 • Svenskt reg. nr: 2467
 • Längd: 164,5 fot
 • Bredd: 26,08 fot
 • Djupgående: 16,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 435,97 ton
  • 1882: 441,08 ton
  • 1894: 428,81 registerton
  • 1904: 407,88 ton
  • 1921: 420,86 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1875
Fartyget byggdes på Lindholmens Mekaniska Verkstads AB i Göteborg för Trelleborgs Ångfartygs Nya AB i Trelleborg med grosshandlaren Frans Malmros som huvudredare. Hemmahamn blev Trelleborg.
Första fribrev utfärdat 4/1 1876.

1898-04-22
Fartyget säljs till Trelleborgs Ångfartygs AB i Trelleborg. Som huvudredare verkade även här Frans Malmros och hemort Trelleborg..

1903-05-27
Trelleborgs Ångfartygs Nya AB blir återigen ägare till fartyget. Huvudredare och hemort som tidigare

1915-04-29
Skeppsredaren Nils Albert Österman i Stockholm blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget som nu får Stockholm som hemort.

1915-05-04
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Stockholm. Huvudredare och hemort som tidigare.

1916-03-10
Grosshandlaren Karl Elis Berggren i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1916-11-06
Berggren säljer fartyget till Rederi AB Castor i Oskarshamn. Berggren ingår i styrelsen och utses även som fartygets huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1917-01-03
Rederi AB Sölvesborg blir fartygets nya ägare. Huvudredare har ej angivits. Hemort blir Sölvesborg.

1918-03-30
Fartyget säljs till Rederi AB Falkvik i Sölvesborg. Ingen huvudredare anges. Hemort fortfarande Sölvesborg.

1933-12-20
Sjönk i Nordsjön utanför Flamborough i England efter att i tät dimma kolliderat med den engelska trålaren Kurd från Hull under resa från Great Yarmouth mot Granton. Av besättningen på 13 man räddades 6.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat