Rederi AB Ultimus

Historik:

Bolaget tecknades 16/12 1916 med ett aktiekapital på 60.000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Aktiekapitalet skulle utgöra lägst 60.000 och högst 180.000 kronor.
Firman tecknades av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig.

Bolagets ändamål var att:
“ idka rederirörelse och därmed sammanhängande verksamhet”

Rederiets bolagsordning antogs 16/12 1916 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 30/12 1916 med organisationsnummer 13931.

Den 31/3 1919 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation och till likvidatorer utsågs Paco Lagerström, Elis Berggren och Arthur Wingren.

Företaget upplöstes 10/7 1952 enligt § 173a i aktiebolagslagen.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1918-20UltimusSkonare
Källor:
  1. Sveriges skeppslista