Ultimus/Valkyr, HMQS/SKAM, 2062

Bild från Kalmar läns museum (KLMF.Fartyg00416).
Public Domain Mark (PDM).
Basfakta:
 • Svensk signal: HMQS/SKAM
 • Svenskt reg. nr.: 2062
 • Längd: 78,85 fot
 • Bredd: 24,7 fot
 • Djup: 7,1 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 71,63 ton
  • 1895: 66,85 registerton
  • 1913: 80,09 registerton
  • 1914: 69,27 registerton
  • 1947: 72,94 registerton
 • Riggning/typ: skonare/motorskonare
Historik:

1875
Fartyget är byggt på Karlskrona köpmansvarv för handelsbolaget G Ernberg & Co i Karlskrona. Grosshandlaren Victor Peterson utsågs till huvudredare. Fartygets hemort Karlskrona.
Första fribrev utfärdat 4/9 1875.

1885-02-16
Ett partrederi med hemmansägaren Gustaf Nilsson i Gummebo, Söderåkra som huvudredare köper fartyget vars hemort nu blir Bergkvara.

1906-06-25
Virkeshandlaren Per Adolf Johannesson i Oskarshamn är huvudredare i det partrederi som för 2.500 kronor köper fartyget som får Oskarshamn som hemort.

1910-03-01
Delägaren och skepparen Johan Peter Loman i Oskarshamn köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.
1913 förbygger ägaren fartyget på AB Saltviks Slip i Oskarshamn.
1914 monteras hjälpmaskin i fartyget varför den nu klassas som motorskonare. Var detta utfördes anges ej.

1916-07-25
Ett nytt partrederi i Oskarshamn med skeppsmäklaren Paco Harald Lagerström som huvudredare köper fartyget för 40.000 kronor. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1918-04-17
Rederi AB Ultimus blir för 60.000 kronor fartygets nya ägare. Verkställande direktören, Harald Paco Lagerström blir fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1920-04-14
Efter att rederiet blivit likviderat köps fartyget för 50.000 kronor av ett partrederi i Oskarshamn där tidigare huvudredare Harald Paco Lagerström återigen blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1922-12-30
Skepparen Erik Josef Andersson i Källskär, Tryserum är huvudredare i det partrederi som köper fartyget för 15.000 kronor. Ny hemort blir Källskär.

1943-01-26
Huvudredaren Erik Josef Andersson köper samtliga andelar i fartyget och blir således ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1951-10-08
Skepparen Gustaf Adolf Edström i Stockholm blir för 7.250 kronor fartygets nye ägare vars hemort blir Stockholm.

1954-05-10
Svarvaren Bengt Anders Halldén i Nacka köper fartyget för 5.500 kronor.

1954-12-29
Kaptenen David Dillner i Bandhagen är för 7.500 kronor ny ägare till fartyget. Det användes som kaj och upplagsplats på Dalarö efter att det avmastats och att motorn tagits ur.

1957
Fartyget säljs för 800 kronor till en köpare med namnet Lund. Okänt förnamn och adress.

Under hösten samma år så köper köpmannen Herman Hansson i Stockholm fartyget för 900 kronor för möjligt bruk som flytande kafé.

1958
Fartyget säljs till konstnären Fredrik Molér i Tyresö för 2.100 kronor för att möjligen användas till målarstudio. Fartyget sjönk innan Molér hann ta det i besittning varför han ej ansågs sig som ägare till “vraket”.

1962
Efter mycket stor skriftväxling mellan Kommerskollegium och de 5 senaste ägarna så avförs fartyget ur svenskt skeppsregister.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista