Rederi AB Vallde

Historik:

Bolaget tecknades 28/3 1923 med ett aktiekapital på 106.000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 och högst 300.000 kronor. Firman tecknas av styrelsen gemensamt eller av John Viktor August Edvall ensam.
Bolagets styrelse har sitt säte i Oskarshamn.

Bolagets ändamål var att:
“ efter inköp av lämpliga fartyg idka fraktfart på in- och utländska farvatten.”

Rederiets bolagsordning antogs 15/9 1916 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 4/10 1916 med organisationsnummer 21949.

Aktiekapitalet utökades 1924 till 217.500 kronor, 1929 till 300.000 kronor.
1929 beslutades att aktiekapitalet som högst skulle bli 400.000 kronor. Samma år ökade det till 390.000 kronor.

Den 4/4 1936 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation. Till likvidatorer utsågs John Viktor August Edvall, Sigurd Hedström samt Haqvinus Werner, alla från Oskarshamn.

Likvidatorerna framlade sin förvaltningsredovisning på bolagsstämma 15/3 1937. I och med detta var likvidationen avslutad och bolaget upplöstes 16/4 1937.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1923-35AnvallÅngfartyg
1924-36GunvallÅngfartyg
1927-36IngvallÅngfartyg
1930-43SirvallÅngfartyg
1929-37?VikvallÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat