John Viktor August Edvall

Personuppgifter:

Född 1877-12-11 i Oskarshamn. Föräldrar var tullvaktmästaren Viktor August Laurentius Edvall och hans hustru Anna Lovisa Svensdotter.

Vigs 1900-02-09 i Oskarshamn med Anna Matilda Waldemar, född 1872-01-16 i Kristdala församling.

Styrmansexamen 1900 och sjökaptensexamen i Kalmar 1903.

Var Oskarshamns drätselkammares vice ordförande 1923-26 och dess ordförande 1927-34. Ingick även i olika nämnder och kommittéer inom Oskarshamns administration samt var landstingsman för staden 1923-30.
Var under åren 1918-1938 hamnkapten i Oskarshamn samt var ledamot i Oskarshamns sjömanshus direktion 1925-1934.

Startar 1923 Rederi AB Vallde i Oskarshamn där han blir verkställande direktör. Firman upphör 1937.

Vigs 1923-06-17 i Västervik med Ulrika Katarina Klintorph, född 1885-05-31 i Västervik församling.

Avlider 1938-05-20 på Mars 6 i Oskarshamn med titeln hamnkapten.

Sjömanshusregistreringar:

Inregistrerad i Oskarshamns sjömanshus 1891 med reg. nr. 2548.
Återregistreras 1903 med samma reg. nr. för att avregistreras 1922 p.g.a bristande sjötjänst.
Första mönstringen var som kock på skonaren Express 1891 för att avsluta sin sjöbana i ångfartyget Rosafred som befälhavare 1917.

En sista tjänstgöring var en vecka under 1927 som befälhavare på det egna redade ångfartyget Ingvall.

En detaljerad lista över mönstringarna kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1920-25Gull3-mast skonareOskarshamn
1923AnvallÅngfartygOskarshamn
1927-36IngvallÅngfartygOskarshamn
1929-37VikvallÅngfartygOskarshamn
1930-38SirvallÅngfartygOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Sveriges skeppslista
  5. Sveriges Rederier
  6. http://www.rederimarken.se