Rederi AB Margareta

Historik:

Bolaget tecknades 2/10 1916 med ett aktiekapital på 120.000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 120.000 och högst 360.000 kronor. Firman tecknas av styrelsen, Karl Elis Berggren, Axel Julius André och Paco Lagerström var för sig.

Bolagets ändamål var att:
“ idka rederirörelse och därmed sammanhängande verksamhet”

Rederiets bolagsordning antogs 2/10 1916 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 27/11 1916 med organisationsnummer 13824.

Efter att Axel Julius André avlidit 1918 så valdes Arthur Edvin Emile Wingren in i styrelsen. Detta noteras inte förrän 31/10 1921 i aktiebolagsregistret.

Den 3/10 1923 försattes bolaget i konkurs.

Företaget upplöstes 10/7 1952 enligt § 173a i aktiebolagslagen.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1919-21Asynja3-mast skonare
1918-20Kajsa3-mast skonare
1916Valkyr3-mast skonare
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.